Izdelujemo paviljone in vrtne hišice različnih oblik in velikosti od štirikotnih do večkotnih, zaprtih ali odprtih. Zaprti so lahko z brunami, opažem ali mrežami, odvisno čemu bodo služili (shranjevanju vrtnega orodja ali počitku).

Vse variante izdelujemo po željah oziroma naročilu kupca. Osnova za postavitev paviljona ali vrtne hišice so točkovni temelji oziroma armirana betonska plošča.